Belevingstheater

Primair en puur ervaren door te voelen, luisteren en kijken naar verschillende vormen van theater en muziek. 

Deze vorm van theater is erg geschikt voor baby's en dreumesen en mensen die lijden aan dementie of een verstandelijk- of meervoudige beperking. Dit kan worden gedaan op verschillende manieren, welke afgestemd op de doelgroep in combinatie met elkaar zullen worden uitgevoerd. 

 

Poppenspel

Door middel van poppenspel wordt persoonlijk en afgestemd contact gemaakt. De pop maakt met ieder die deelneemt persoonlijk contact, rekening houdend met eventuele spanningen of moeilijkheden wordt afgestemd hoe dit contact verder vorm krijgt.

De pop is 80 cm groot, waardoor hij vaak wordt gezien als mens. Voor baby's ook vaak als gelijke. Het is prachtig om te zien hoe een pop kan zorgen voor distantie en wat een pop kan losmaken, zonder al te veel woorden. Vaak is er behoefte aan fysiek contact met de pop. Knuffelen, aaien en aanraken. De pop kan zorgen voor veiligheid, plezier en spel. Dit kan ook in combinatie met onder andere liedjes zingen, kletsen, spiegelen op muziek.

 

Klankschalen

Ook zullen er verschillende klankschalen ter gehore worden gebracht. De geluiden van verschillende tonen en klanken kunnen zorgen voor rust en stilte. Mijn ervaring is dat vooral bij baby's de zwaardere klanken als zeer prettig worden ervaren. Luisteren, om zich heen kijken met grote ogen en zoeken naar bevestiging :' Hoor jij wat ik hoor?' . 

Ook is er de mogelijkheid om het zelf eens te proberen. 

 

Lichtjes, doeken en voelmaterialen

Door verschillende lampjes, brillen met effecten en allerlei ander materiaal wordt er gevoeld, gekeken en geluisterd.

Ervaren door zelf te doen en te voelen, of door te kijken. Een geprikkelde fantasie in een voor deze doelgroep vaak magisch voelende setting. Het bekende snoezelen, krijgt op deze manier een ander jasje.

 

en meer...

Natuurlijk is er meer mogelijk. Zo kan er ook veel worden gezongen, boekjes worden voorgelezen en uitgebeeld, ander materiaal worden gebruikt. Afhankelijk van de wens vanuit de aanvraag kan samen gekeken worden naar een passende invulling.

 

 

Workshops

 

Wat is er nou leuker dan ' doen alsof'?! 

In een workshop of les drama en theater zullen verschillende oefeningen en spellen aan bod komen. Afhankelijk van de ervaring met drama en theater zal een passende workshop of les worden gegeven.Plezier maken staat voorop! Luchtigheid, lachen en bijvoorbeeld samen een rollenspel of zelfgemaakte scene uitspelen. De basis van drama en theater wordt uitgelegd en er wordt heerlijk mee geëxperimenteerd op verschillende manieren. 

 

Wanneer u liever een workshop heeft waarin juist ook de koppeling gemaakt wordt aan belangrijke thema's (bijvoorbeeld pest- gedrag) in de klas of binnen een groep kan dit op een luchtige manier verzorgd worden. Ook binnen een bedrijf of team kan het zorgen voor een prettige en luchtige manier van het bespreekbaar maken van een thema.

 

Doelgroep:

Voor alle leeftijden en groepen.

Is er geen mogelijkheid tot eigen spel of is het voor een (deel) van de groep te spannend om zelf deel te nemen?

Ook hier kan BELEEF! een passende workshop of les bieden.

Neem hiervoor contact op met BELEEF!. 

Regieprojecten

 

Al bijna acht jaar lang vindt Evaline Knelissen haar passie in het regisseren van musicals en theatervoorstellingen op scholen, binnen stichtingen en organisaties. 

"Ik ben begonnen als musical docent binnen Stichting musical Stella Duce, waar ik nog steeds met veel plezier werk. Ik heb verschillende groepen gehad. Waaronder de allerkleinsten (4-8), de middengroepen (8-12) en de oudere groepen (15+ groep en 17+ groep). Ook heb ik voorstellingen gemaakt met licht verstandelijk beperkten (LVB) jongeren. Naast het regisseren, schrijf ik zelf voorstellingen op maat." 

 

Wilt u een enthousiaste, betrokken en out of the box- denkende regisseuse? Dan kan Evaline Knelissen hierin zeker iets voor u betekenen. 

Wilt u bijvoorbeeld een (eigen) voorstelling maken met uw klas?

Zoekt u een regisseuse voor een groep 8 musical?

Bent u een organisatie, kunsten-centrum of andere partij en bent u op zoek naar een dramadocent of regisseuse?

 

Neem dan contact op via het contactformulier of scrolt u naar beneden voor de contactgegevens.

 

 


Sociale vaardigheden, met een vleugje drama!

 

Anders dan bij de workshop of les drama en theater, kan er bij een sociale vaardigheidstraining (SOVA- training) bewuster worden gewerkt aan toepasselijke thema's.

 

Er is geen thema te gek om op een manier aan bod te laten komen binnen een SOVA- training van BELEEF! Afhankelijk van de zwaarte en de doelstelling zal een passende (eenmalig of meervoudige) invulling worden gegeven, welke op maat gemaakt en geschreven zal worden.Het vleugje drama en theater dat erin wordt verwerkt zorgt ervoor dat er inzichtelijk gewerkt wordt. 

 

Voorbeeld van een oefening:

Er heerst een onprettige sfeer binnen een groep. Er wordt veel geroddeld en dat zorgt voor vervelende situaties.

 

Spelsituatie: 

Er staan 3 mensen in een bushokje te roddelen over een (verzonnen) persoon. Hierin mag, omdat het een spelsituatie is, vrij veel besproken worden. De 3 mensen roddelen onbeschaamd, maar op het moment dat de bus bijna komt, komt de persoon waarover geroddeld wordt er bij staan.Dit zorgt natuurlijk voor een nieuwe spelinbreng waar zowel de 3 roddelende mensen als de persoon waarover geroddeld wordt op reageren. 

 

De spelsituatie is een "doen alsof" setting, die ervoor zorgt dat er indirect een koppeling gemaakt wordt met groep zelf. Natuurlijk is er ruimte voor humor, spel en luchtigheid waardoor er veiligheid is om dit te kunnen uitspelen.

Door op een gegeven moment de vraag bij de groep te leggen of dit bij hen wel eens voorkomt en hier open over te praten, kan de koppeling gemaakt worden naar de groep zelf. 

Hoe gaan jullie hiermee om? Wat wordt hieraan gedaan? Wat is jou rol hierin?

Zo kan er vanuit de groep input komen om de desbetreffende situatie te bespreken, veranderen en/of op te lossen. Dit kan vervolgens nogmaals uitgespeeld worden in een rollenspel. 

 

Doelgroep:

Zeer breed inzetbaar bij verschillende doelgroepen en doeleinden. Binnen een klas, binnen een team, een woongroep e.d. 

Aangepast op de belevingswereld en het reflectievermogen van de doelgroep.


Dramatherapie

 

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie. Vaak wordt er binnen therapieën gepraat over problemen. Daar waar 'praten over' bij andere therapievormen het middel is om te behandelen, gebeurd dit binnen dramatherapie voornamelijk via spel. Hierbinnen is het Griekse woord; drama, dat staat voor ‘doen’, het middel en niet het doel.

 

Dramatherapie werkt ervaringsgericht. Het leren, voelen en/of ervaren door te doen. Dit wordt gedaan door middel van het inzetten van bijvoorbeeld werkvormen, rollenspellen, methodieken , improvisatiespel en oefeningen. De dramatherapeut zet de genoemde vormen of technieken bewust in om bij de cliënt acceptatie- , veranderings-, ontwikkelings-, en/of verwerkingsprocessen op gang te brengen.

Het handelen en doen binnen dramatherapie zorgt voor  nieuwe (spel)ervaringen, inzichten en experimenteren met ander gedrag. Er ontstaat een wisselwerking tussen ervaringen die je opdoet in het (dramatisch) spel en ervaringen uit het dagelijks leven.

 

Doelgroep:

Dramatherapie kan zeer breed worden ingezet. Afhankelijk van de hulpvraag kan er gekeken worden of dramatherapie een juiste indicatie is. Er kan er individueel of in groepsverband worden gewerkt. Anders dan bij een SOVA- training zal er binnen dramatherapie meer gewerkt worden aan lange- termijn doelstellingen, die nog meer toegespitst worden op de groep of het individu.